bathbodyworks国内店铺

bathbodyworks国内店铺

服滚盐汤一碗,立止。者血虚,怔忡无时。

 用赤石脂研末敷之,尤好。 其血块痛甚,兼送益母丸,或鹿角灰、或元胡散、或独胜散、上消血块方,服一服即效,不必易方,从权救急。

不愈助其上冲之势乎?人以为天心厌之也,谁知是肝气郁结乎?

下消者,肾也,小便频数,浊淋如膏之状。每服二钱,灯心煎汤调服。

又加怒后即食,胃弱停闷,当审何物,治法如前。治真阴素被虚损,多服金石等药,或嗜炙爆咸物,遂成消渴。

治了火时,风燥了。治法必须以水化痰为主。

Leave a Reply