No4794模特诗诗kiki三亚旅拍户外白色毛衣室内粉红毛衣配肉丝诱惑写真66P诗诗秀人网

No4794模特诗诗kiki三亚旅拍户外白色毛衣室内粉红毛衣配肉丝诱惑写真66P诗诗秀人网

风则伤卫,而寒则伤荣。【注】新愈之后,脏腑气血皆不足,营卫未通,肠胃未和,惟宜白粥静养。

按之满硬不痛痞,硬而满痛为结胸,大结从心至少腹,小结心下按方疼。色枯声败,内外两夺也,故均主死。

【注】中寒吐食,谓中寒吐食不能食也。伤寒死证阳见阴,大热不止脉失神,阴毒阳毒六七日,色枯声败死多闻。

唯脏腑之气,各随五行休囚旺相死之时位,而微有虚实不一也,此之虚实乃自然之道,而不为病者。以用铁锈,不拘多少,研为细末,用醋调涂疔疮上,须臾疔毒自然凸出,脓水即干,立效。

风劳发动,日渐羸瘦,每到秋来损病复作,不问男子妇人,并皆治之。白虎汤,即石膏、知母、甘草、粳米也。

此方中可加升麻、苏叶。 心腹引胁硬满痛,干呕尿秘十枣攻。

Leave a Reply